สตม.จัดกิจกรรมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์.....ทั้งทานทั้งเที่ยวหลากหลายน่าสนใจจริงๆ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยสำนักงานแรงงานต่างชาติและผู้พิการ กรุงไทเป
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมไหว้พระจันทร์เพื่อการกุศลขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม ณ ซีเหมินติง เปิดงานด้วยคณะเต้นรำนำโดยหลิว
ลี่ลี่และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อีก 6 คนแสดง "ระบำหงส์เหินฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์" ตามด้วยการแสดงแสง สี
เสียงไฮเทคซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศ กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดสร้างพระจันทร์ดวงกลมโตมากซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3 เมตร
ค่อยๆลอยตามเสียงเพลงจากหลังเวทีขึ้นไปถึงจุดสูง โคมไฟส่องแสงจากด้านหลังไปยังดวงจันทร์ฉายออกมาเป็นกระต่าย,จันทร์เทวีฉางเอ๋อร์
และสัญญลักษณ์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยภาพกับธงชาติของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แต่ละประเทศ
เป็นสัญญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณว่า "ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน四海一家親"

ประชาสัมพันธ์ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น "ปฎิเสธแรงงานผิดกฏหมาย"

นอกเหนือจากโอกาสรายการเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้ว สำนักงานแรงงานต่างชาติและผู้พิการได้ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์แนวคิด
"การจ้างงานแรงงานต่างชาติที่ถูกกฏหมาย" หลังจากสิ้นสุดการแสดงแสง สี เสียงไฮเทคแล้ว
นักเต้นรำสวมใส่เครื่องแต่งกายเต้นรำไฟLedออกมาแสดงบนเวที เต้นรำได้เพียงครึ่งทาง หุ่นเหล็กสูง 200
เซนติเมตรสวมด้วยเสื้อเกราะไฟLedเดินออกมาทางด้านล่างเวที ถือกระบี่เรืองแสงตัดแผ่นบอร์ด
"แรงงานต่างชาติผิดกฏหมาย"ที่อยู่ในมือของนักเต้นรำขาดออกจากกัน แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมสนับสนุน
"การจ้างงานแรงงานต่างชาติที่ถูกกฏหมาย" ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานแรงงานต่างชาติและผู้พิการ
เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ให้กรุงไทเปกลายมาเป็นเมืองแห่งความสุขของคนทุกเชื้อชาติ

สืบทอดจิตวิญญาณแห่ง "โครงการประทีป"

หุ่นยนต์เหล็กเป็นตัวแทนแห่งความยุติธรรม ปกป้องชาวโลก และสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แล้ว
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นเฉกเช่นเดียวกับหุ่นยนต์เหล็ก ที่คอยปกป้องชีวิตของพวกเขาและบุตร
หลังจากที่หุ่นยนต์เหล็กได้จบสิ้นการแสดงแล้ว ได้นำเด็กๆผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทั้งหลายมาร่วมกันร้องเพลงและเต้นรำ
ตามด้วยนำคบเพลิงมาจุดประกายไฟ เด็กๆได้นำคบเพลิงมาจุดประกายไฟเช่นกัน เป็นสัญญลักษณ์การบริการด้วยจิตวิญญาณของ
"โครงการประทีปผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทั่วประเทศ"และจิตวิญญาณนี้จะสืบทอดอย่างยั่งยืนต่อไป.

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นายโม่ว เทียนฝู่กล่าวว่า จำนวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ ได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่ขาดสาย
มีจำนวนมากกว่า2แสนคนแล้ว เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ รัฐบาลได้ดำเนินการโปรแกรมต่างๆ
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้เรียนรู้ภาษาจีน,ภาษาไถหยี่,ให้รู้จักวัฒนธรรมอันหลากหลาย และทักษะการใช้ชีวิตต่างๆ
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการปรับตัวในการใช้ชีวิตของพวกเธอ นอกจากนี้ยังผลักดันให้มีการศึกษาภาษาแม่
ให้คนรุ่นใหม่รุ่นลูกๆของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จะได้ไม่ลืมถิ่นฐานที่มาของตัวเอง
พร้อมกันนี้ก็เพื่อเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลอันหลากหลายภาษาให้กับไต้หวันในอนาคตและคนรุ่นใหม่ได้เข้าขยายการค้าและการทูตอีกด้วย.

ขนมไหว้พระจันทร์หอมหวาน.....งานยิ่งเข้าๆ

นอกจากกิจกรรมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ภายในสถานที่ยังจัดตั้งบูธโดยบริษัทร้านค้าอื่นๆอีกด้วย บริษัท อี้เหมยผลิตภัณฑ์ จำกัด
มอบขนมไหว้พระจันทร์จำนวน 600 ชิ้นให้แก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานได้ชิมกัน
ทำให้ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศเทศกาลไหว้พระจันทร์อย่างเต็มรูปแบบ
ธนาคารทรัพยากรมนุษย์1111ได้จัดบูธให้บริการสอบถามและบริการจัดหางานภายในสถานที่เช่นเดียวกัน
โดยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีความต้องการหางาน ได้งานทำด้วยความชำนาญที่มีอยู่แล้วของตนเอง.

"รถอ้วนข่าวสาร" ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ขับเข้ามาภายในสถานที่ทำกิจกรรมนี้ด้วย
นอกจากจะแสดงผลความสำเร็จของครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้คอมพิวเตอร์แล้ว
ขณะเดียวกันได้ให้บริการลงทะเบียนหลักสูตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ฟรีอีกด้วย
สมาคมเพื่อการพัฒนาอาสาสมัครศึกษานำผลงานศิลปะทำด้วยมือของเหล่าผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาแสดง ทางสมาคมกล่าวว่า
ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่แต่งงานมาไต้หวันเพราะความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม การปรับตัวในชีวิตจึงเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่
และส่งผลกระทบทางอ้อมถึงการศึกษาของบุตรอีกด้วย ดังนั้นหวังว่าผ่านการเรียนรู้งานฝีมือ,เทคนิคการทอ เป็นต้น
ได้ช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้น การปฎิบัติต่อบุตรก็จะเป็นไปในทิศทางบวกเช่นเดียวกัน.

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงว่า "การเคารพในวัฒนธรรมอันหลากหลาย" และ "จ้างแรงงานที่ถูกกฏหมาย"
เป็นงานสำคัญที่ทางสำนักงานฯได้ส่งเสริมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หวังว่าในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยงานเทศกาลเช่นนี้
นอกเหนือจากได้มาร่วมสนุกกันแล้ว ยังสามารถกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตใจและทัศนคติที่ "ทำตามกฏหมาย" และ "เคารพทั้งใจกว้าง"
ทำให้ไต้หวันได้กลายมาเป็นประเทศแห่งความหลากหลายและน่าอยู่อย่างแท้จริง.