สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดตัว "ข่าวทั่วโลกเพื่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่" 7ภาษาอย่างเป็นทางการ

เมื่อไม่นานนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้พยายามที่จะส่งเสริมข่าวและความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ แต่ขาดระบบ
แพลตฟอร์มของการเผยแพร่ข่าวและการนำเสนอพิเศษ ดังนั้นทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ร่วมมือกับ
บริษัท อี้เหมยมัลติมีเดีย จำกัด ในเทศกาลตวนอู่เจี่ยได้ประกาศเปิดตัว "ข่าวทั่วโลกเพื่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่"
นำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในด้านอาหาร ,เครื่องนุ่งห่ม, ที่อยู่อาศัย,การเดินทาง,การศึกษา,นันทนาการ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังเจาะลึกรวมไปถึงในด้านอื่นๆ ให้ได้ใกล้ชิดวัฒนธรรมและหัวข้อในความเป็นอยู่ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มากยิ่งขึ้น
ซึ่งจะนำมาเสนอให้เห็นในแพลตฟอร์มข่าวนี้ด้วย

"ข่าวทั่วโลกเพื่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่" นอกจากเนื้อหาข่าวนำเสนอในรูปแบบข้อความแล้ว ยังมีภาพข่าวด้วย
ข่าวแต่ละข่าวจะมีฟังก์ชั่นเสียงเทียบเคียงกันไป หากไม่ต้องการอ่านข้อความ ก็สามารถ "รับฟัง" ข่าวได้
หากว่าเพื่อนๆผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ต้องการเรียนภาษาจีน ก็สามารถรับชมไปฟังไป นอกจากนี้
ทุกสัปดาห์จะมีผู้ประกาศข่าวมานำเสนอข่าวให้ชมกัน ข่าวสำคัญเป็นข่าวที่ออกภายในสัปดาห์นั้น
เพื่อให้ผู้ชมสามารถได้รับรู้ข่าวสารผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว.

หากว่าผู้ชมไม่เข้าใจภาษาจีน ไม่ต้องเป็นกังวล "ข่าวทั่วโลกเพื่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่" นี้มี 7 ภาษา ประกอบไปด้วย ภาษาจีน
ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย ภาษากัมพูชา และภาษาพม่า
นำท่านผู้ชมเข้าถึงได้โดยไม่มีอุปสรรค
ยิ่งรับชมยิ่งได้รับความสนุก!

นอกจากสามารถชม "ข่าวทั่วโลกเพื่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่" ได้ในคอมพิวเตอร์แล้ว
หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมแอพ(App)บนมือถือหรือแทบเล็ต ท่านก็สามารถชมรายละเอียดข่าวได้เช่นเดียวกัน
ซึ่งผู้ใช้งานจะรับทราบข้อมูลข่าวล่าสุดได้ในทันที!

นายฉวี เจี้ยนหลิน หัวหน้าข่าว และ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อสารไร้พรมแดน
สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้มากกว่าสื่อโทรทัศน์ หวังว่าจะมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าไปรับชมในเว็บไซต์นี้มากยิ่งขึ้น
จากเว็บไซต์นี้ทำให้ได้รับรู้ถึงสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิต สามารถช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆ!

นายเว่ย ฉวนเซิง ผู้จัดการโครงการ บริษัท อี้เหมยมัลติมีเดีย จำกัด ผู้รับผิดชอบดำเนินงานเว็บไซต์นี้ กล่าวว่า ก่อนมาทำเว็บไซต์นี้
ไม่ได้ให้ความสนใจในข่าวสารของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นพิเศษ หลังจากเริ่มเข้ามาดำเนินงานเว็บไซต์นี้แล้ว
จึงเริ่มให้ความสนใจเป็นพิเศษในข่าวของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เขากล่าวต่อว่า ภายในเว็บไซต์มีข้อมูลค่อนข้างมากมายทีเดียว อย่าง
รายการข่าวภายใน-นอกประเทศ ,การบริโภค,กิจกรรม,นโยบายรัฐเป็นต้น ทั้งนี้ยังได้ร่วมมือกับธนาคารทรัพยากรมนุษย์1111
นำเสนอโอกาสงานที่เกี่ยวข้อง หวังว่าจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้มากขึ้น ช่วยเหลือพวกเขาให้เข้าใจไต้หวัน
และสังคมไต้หวันดียิ่งขึ้น.

นางเผิ่ง เยว่อิง ผู้ช่วยรองประธาน บริษัท อี้เหมยมัลติมีเดีย จำกัด กล่าวว่า "ข่าวทั่วโลกเพื่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่"
เป็นการออกแบบแพลตฟอร์มข่าวครั้งแรกในประเทศสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่โดยเฉพาะ โดยวิธีการดิจิตอลคอนเวอร์เจนซ์
สามารถนำเสนอข่าวมากขึ้นโดยผ่านแพลตฟอร์ม ผ่านภาษา
ช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เธอกล่าวว่า บริษัท อี้เหมยมัลติมีเดีย จำกัด
ได้ให้ความห่วงใยกลุ่มด้อยโอกาสมาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น หลังได้ร่วมงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดทำเว็บไซต์นี้แล้ว
ยิ่งทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะปฎิบัติตามแนวคิดนี้ต่อไป ช่วยเป็นเสียงให้กลุ่มจากแดนไกลเหล่านี้ ให้พวกเขามีข่าวสารมากยิ่งขึ้น
ช่วยให้พวกเขาสามารถมีชีวิตอยู่ในไต้หวันได้อย่างราบรื่น.

วูชื่อหงอิง ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ กล่าวว่าเป็นความคิดดีมากที่ "ภายในเว็บไซต์มี7ภาษา"
เพราะข่าวในเว็บไซต์ของไต้หวันอย่างมากมีเพียงภาษาอังกฤษ เธอเป็นชาวเวียดนาม สามารถชมข่าวเป็นภาษาเวียดนามในไต้หวัน
ทั้งสามารถเห็นข่าวสารบ้านเกิดที่เกี่ยวข้อง เห็นเรื่องราวในบ้านเกิด ทำให้เธอรู้สึกถึงความเป็นมิตรยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน
ยังสามารถดูเรื่องราวที่สำคัญตอนนี้ของไต้หวันเป็นภาษาเวียดนามได้อีก สะดวกมาก.

เธอกล่าวต่อว่า หวังว่าจะมีข่าวสารเกี่ยวกับทางไต้หวันมากขึ้นอีกสักหน่อย เช่นนโยบายของไต้หวันที่มีต่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่
เหตุการณ์สำคัญอื่นๆเป็นต้น ให้มีพื้นที่นำเสนอรายละเอียดมากขึ้น
เพราะผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ไม่เพียงแต่ต้องการเข้าใจเรื่องราวของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เองเท่านั้น
แต่ยังคงต้องการเข้าใจเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆในไต้หวันอีกด้วย.

หัวหน้าฉวี เจี้ยนหลิน กล่าวว่า อนาคตจะเสริมข่าวที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในชีวิตและการหางาน เป็นต้น
ให้"ข่าวทั่วโลกเพื่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่" กลายมาเป็นมิตรที่ดีที่สามารถช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ปรับตัวได้ในไต้หวัน
และยินดีต้อนรับประชาชนในการให้ความสนับสนุนแพลตฟอร์มนี้มากขึ้น ทั้งเพิ่มเติมข้อเสนอแนะ
ช่วยกันด้วยแรงใจเพื่อสิทธิประโยชน์และความเป็นอยู่ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่!