ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាប់ផ្តើមកសាង「បណ្តាញពត៌មានសហពន្ធ័ជនបរទេសទូទាំងពិភពលោក」ដោយមាន7ភាសារ

បន្ទាប់មកនេះ ផ្នែកកិច្ចជនបរទេសនិងស្ទុះស្ទាបជម្រុញនឹងផ្សព្វផ្សាយពត៌មានដែលពាក់ពាន់សហពន្ធ័ជនបរទេស
ប៉ុន្តែខ្វះខាតនូវប្រពន្ធ័ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះ។ដូច្នេះកម្មវិធីបុណ្យសំពះលោកខែលើកនេះ
ក្រសួងមហាផ្ទៃផ្នែកកិច្ចការជនបរទេសនឹងក្រុមហ៊ុនUMC「អ៊ីមេ」បានរួមដៃគ្នាជម្រុញផ្សព្វផ្សាយ
「បណ្តាញពត៌មានសហពន្ធ័ជនបរទេសទូទាំងពិភពលោក」បន្ទាប់មកនិងផ្តល់ជួនសហពន្ធ័ជនបរទេសនូវពត័មានដែ
លពាក់ពាន់ដូចជា អារហារ សម្លៀកបំពាក់ លំនៅដ្ឋាន អប់រំ នឹងកម្មវិធីផ្សេងៗ ក្រៅពីនេះវេទិកាផ្សព្វផ្សាយពត៌មាននេះ
និងមានបន្ថែមជម្រៅផ្សេងទៀត ឱ្យកាន់តែគៀកជិតជីវភាពនឹងវប្បធម៌របស់សហពន្ធ័ជនបរទេស៕

「បណ្តាញពត័មានសហពន្ធ័ជនបរទេសទូទាំងពិភពលោក」 ក្រៅពីបង្ហាញអក្សរ
នៅមានវីដេអូ។ពត័មាននិមួយៗក៍បានផ្សំជាសម្លង បើអ្នកមិនចង់មើលទេ ក៍អាចស្តាប់ពត័មានបានដែរ។
ហើយប្រសិនបើអ្នកខ្លះចង់រៀនភាសារចិន ក៍អាចមើលផងស្តាប់ផង ក្រៅពីនេះនៅមានអ្នកផ្សាយពត័មានបង្ហាញរូបផ្ទាល់
ពត័មានទាំងនោះសុទ្ធតែជាពត័មានសំខាន់ក្នុងសប្តាហ៍ ឱ្យអ្នកទស្សនានិងទទួលបានពត័មានសំខាន់ឆាប់ៗ។
ប្រសិនបើអ្នកមិនចេះមើលភាសារចិនក៍មិនបញ្ហាដែរ

「ពីព្រោះបណ្តាញពត័មានសហពន្ធ័ជនបរទេសទូទាំងពិភពលោក」នេះបានផ្តល់ជូននូវ7ភាសារ រួមមានភាសារកុកងឺ
ហ្វីលីពីន វៀតណាម ថៃឡុង ឥណ្ឌូនេស៊ី កម្ពុជា នឹងភូមា ដើម្បីឱ្យអ្នកទស្សនាដោយគ្មានឧបសគ្គ
ហើយយូរកាន់តែចូលទៅ

「បណ្តាញពត័មានសហពន្ធ័ជនបរទេស」ក្រៅពីអាចមើលតាមកញ្ចក់កុំព្យូទរ័
ក្រោយពេលទាញយកAPPហើយនិងអាចមើលពត័មានតាមទូរសព្ទ័ដៃរឺកុំព្យូទរ័ Tabletបាន
ឱ្យអ្នកទស្សនាអាចទាញយកពត័មានសំខាន់បានគ្រប់ពេល។
ក្រសួងមហាផ្ទៃផ្នែកកិច្ចជនបរទេសនឹងប្រធានផ្នែកពត័មានលោក ស៊ី ជានលីនបានមានប្រសាសថាៈ
បណ្តាញអ៊ិនធឺណិទូលំទូលាយណាស់ អ្នកដែលទស្សនាច្រើនជាងកញ្ចក់ទូរទសន៍ទៅទៀត
សង្ឃឹមថាមានសហពន្ធ័កាន់តែច្រើនចូលរួមទស្សនាកញ្ចក់អ៊ិនធឺណិនេះ
ហើយយោងតាមកញ្ចក់អ៊ិនធឺណិនេះនិងអាចទទួលនូវផលប្រយោជន៍ក្នុងជិវភាពរស់នៅ
អាចជួយដល់សហពន្ធ័ជនបរទេសគឺជាការល្អប្រសើរមួយ៕

ប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនUMC「អ៊ីមេ」លោក អួយ
ឈាន់សិនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្តាញអ៊ិនធឺណិនេះបាននិយាយថាៈ មុនពេលមិនទាន់ដំណើរការបណ្តាញអ៊ិនធឺណិនេះ
មិនបានទៅយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសហពន្ធ័ជនបរទេសឡើយ ប៉ុន្តែក្រោយពេលបានបង្កើតបណ្តាញពត័មាននេះហើយ
គឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពត័មានដែលពាក់ពាន់និងសហពន្ធ័ជនបរទេស គាត់ក៍និយាយទៀតថា
នៅតាមកញ្ចក់អ៊ិនធឺណិនេះផ្តល់ជូននូវពត័មានក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសដ៍សម្បូរបែប ដូចជា ជីវភាពរស់នៅ
សកម្មភាពផ្សេងៗនឹងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលជាដើម ថែមទាំងរួមដៃជាមួយធនាគារកម្លាំងមនុស្ស1111
និងបានផ្តល់ជូននូវឱកាសរកការងារ សង្ឃឹមថានិងអាចជួយដល់សហពន្ធ័ជនបរទេសឱ្យកាន់តែស្គាល់ទឹកដីតៃវ៉ាន់នឹង
កាន់តែស្គាល់វប្បធម៌តៃវ៉ាន់៕

នាយករងនៃក្រុមហ៊ុនUMC「អ៊ិមេ」បានមានប្រសាសន៍ថាៈ ពត័មានសហពន្ធ័ជនបរទេសទូទាំងពិភពលោក
គឺជាកញ្ចក់ពត័មានមួយសម្រាប់ផ្តល់ជូនជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេស
ចេញពីការចែករំលែកវិធីឌីជីថលនេះផ្តល់ជូននូវពត័មានកាត់តែច្រើន
ពួកគេនិងអាចទទួលបាននូវពត័មានកាន់តែច្រើនហើយងាយស្រួល។ គាត់ក៍បានមានប្រសាសទៀតថាៈ
កន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុន「អ៊ី មេ」 បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រុមដែលជួបការលំបាក
ដូច្នេះក្រោយពេលបានរួមដៃបង្កើតបណ្តាញពទ័មាននពហើយ កាន់តែមានគំនិតជាបេសកកម្មមួយ
ដើម្បីជាសំឡេងមួយជួយដល់ជនបរទេសដែ់លឆ្លងកាត់មកពីចម្ងាយ ផ្តល់ជូនពត័មានជាច្រើនដល់ពួកគេ
ឱ្យពួកគេអាចរស់នៅតៃវ៉ាន់ដោយក្តីស្ថេរភាព៕
សហពន្ធ័ជនបរទេស អ្នកស្រី អ៊ូសឺ ហុងអ៊ីង បានមានប្រសាសន៍ថាៈ កញ្ចក់អ៊ិនធឺណិនេះបានផ្តល់ជូននូវ7ភាសារ
នេះជាគំនិតដ៍ល្អមួយ ពីព្រោះបណ្តាយពត័មានផ្សេងៗនៅតៃវ៉ាន់មានតែភាសារអង់គ្លេស ប៉ុន្តែគាត់ជាជនជាតិវៀតណាម
បើនៅតៃវ៉ាន់បានមើលពត័មានភាសារវៀតណាម រឺពត័ំមានចេញពីស្រុក រឺក៍ពត័មានគ្រប់យ៉ាងដែលពាក់ពាន់និងស្រុកកំណើត
និងធ្វើឱ្យគាត់មានអារម្មណ៍កាន់តែស្និទ្ធស្នាលទៅទៀត
ផ្ទឹមនឹងនេះដែរយើងអាចមើលពត័មានសំខាន់ៗនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗដោយភាសារវៀតណាមនេះវាពិតជាងាយស្រួលណាស់៕

គាត់ក៍មានប្រសាសន៍ទៀតថាៈ សង្ឃឹមថាពត័មានដែលពាក់ពាន់នៅតៃវ៉ាន់ច្រើនបន្តិច
ប្រៀបដូចជាគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ រឺក៍រឿងសំខាន់ៗជាដើម អាចយល់ដឹងកាន់តែច្រើន
ពីព្រោះសហពន្ធ័ជនបរទេសមិនត្រឹមតែចង់ដឹងពីពត័មានជនជាតិបរទេសនោះទេ
ពួកគេក៍ចង់យល់ដឹងអំពីពត័មានគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងនៅតៃវ៉ាន់ដែរ។
ប្រធានផ្នែកពត័មានលោក ស៊ី ជានលីនបាននិយាយថាៈ
អនាគតក្រោយនិងបន្ថែមនូវពត័មានដែលពាក់ពាន់និងការស្វែងរកការងាររឺបែបបទជីវភាពរស់នៅជាដើម
ឱ្យ「បណ្តាញពត័មានសហពន្ធ័ជនបរទេសទូទាំងពិភពលោក」នេះក្លាយជាសម្ពាន់ដៃគូមួយសម្រាប់ជួយដល់សហពន្ធ័
ជនបរទេសក្នុងជីវភាពរស់នៅ
ហើយក៍សូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនទាំងអស់អាចគាំទ្រនឹងផ្តល់យោបលខ្លះទៅលើបណ្តាញពត័មាននេះ
ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាសមធម៌ផ្តល់ជូនសហពន្ធ័ជនបរទេស៕